Mustola-Heimosillan asukasyhdistys

Mustola-Heimosilta asukasyhdistys


Asukasyhdistykseen kuuluu Mustola kanavan itäpuolelta ja Heimosilta länsipuolelta ja sen puheenjohtajana toimii Voitto 'Wote' Ampuja.

Asukasyhdistys kokoontuu tarvittaessa huolehtimaan ja ottamaan kantaa kylän yhteisiin asioihin.

Asukasyhdistys on järjestänyt vuodesta 2003 jo perinteeksi muodostuneet onkikilpailut. Tätä tarkoitusta varten on perustettu oma yhdistyskin: Mustolan Kuninkaallinen Kalastusseura - MKKS